Про доцільність поширення пектинопрофілактики в Україні

П.І.Демченко , Ген. директор ТОВ “НВП «Технологіка”, к.х.н.

        Забруднення довкілля в Україні негативно впливає на екосистеми та здоров’я населення. Зростає дія нових професійних та екологічних факторів, до яких у людини відсутні еволюційно сформовані адаптивні механізми.                                                                                                                                                                                                                                     Сьогодні в Україні у сфері народного господарства приблизно 7% від загальної кількості робітників працює в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів, джерелом яких є технологічні процеси, несприятливі умови праці та сама її специфіка, наприклад, для робітників підприємств хімічної та нафтохімічної галузей. Аналіз причин формування профзахворювань в Україні свідчить про наявність близько 140 професійних шкідливих факторів, які перевищують гранично допустимий рівень в умовах сучасного виробництва, серед них — більше 100 хімічних речовин, дія яких може відбуватися поєднано.

         У 1997 році Рада ЮНЕП прийшла до висновку, що необхідні дії на міжнародному рівні для зменшення ризику для здоров’я людини та оточуючого середовища, що обумовлюють 12 стійких органічних забруднювачів (СОЗ) — ПХБ, діоксини, ГХБ, гептахлор, ДДТ та ін. Серед пріоритетних забруднювачів іншої природи в Україні велику вагу мають, перш за все, важкі метали та радіонукліди.  Зараз багатьма науковими колективами розробляються лікувально-профілактичні препарати природного походження, спрямовані на профілактику та лікування захворювань, викликаних екзогенними токсичними речовинами.

        Розробка універсальних профілактичних препаратів може бути вирішена шляхом створення композицій, які містять компоненти,  ефективні щодо конкретного класу сполук (ксенобіотиків). У зв’язку з цим у комплексі заходів, спрямованих на зменшення дії шкідливих хімічних речовин на організм, важливе місце може зайняти пектинопрофілактика, ефективність якої була  доведена у наших попередніх роботах для контингентів працюючих, що професійно контактують з важкими металами (ртуть, свинець, кадмій та ін.), радіонуклідами, СОЗ (наприклад, органічні розчинники, агенти вулканізації ґум, хлорпохідні, зокрема, хлорорганічні пестициди тощо), та для населення, зокрема вагітних жінок, дітей, що мешкають в регіонах, які можна віднести до зон екологічного лиха. Одним із найбільш придатних напрямків захистувід впливу шкідливих речовин є пектинопрофілактика, яка визнана в усьому світі, тому що простота її закладена біологією життя, обґрунтування ефективності є настільки природним, як і логічним.

        Нами створено нові високоефективні композиційні пектиновітамінні препарати, що мають високу селективність по відношенню до різних ксенобіотиків. Вивчена ефективність дії розроблених препаратів (in vitro, у дослідах на тваринах, в клінічніх умовах) та оптимізовано їх склад. Поєднання у композиції кількох пектинів —наприклад бурякового та яблучного, — що мають різні хімічні функціональні характеристики – дозволило нам створити унікальну за ефективністю пектиновмісну композицію,ефективність якої підсилена вітамінним комплексом. Підготовлена згідно з чинним законодавством нормативно-технологічна документація, затверджена Міністерством охорони здоров’я України.

          Один з пектиновмісних препаратів (ТУ У 15.8-16475490.001-2001), що є спільною розробкою співавторів цього проекту – Національного університету ім. Тараса Шевченка та Інституту медицини праці АМН України ­­–  сьогодні виробляється в Україні дослідно-промисловими партіями. ТОВ «Сума технологій» дослідно-промисловий випуск препаратів розпочала понад десять років тому  уперше на ВАТ «Вітаміни», м. Умань; згодом також на Кондитерській фабриці ім. Карла Маркса, м. Київ, на Заводі продтоварів, м. Дніпропетровськ.  Препарати застосовуються в Україні та інших країнах (Росія, Білорусь). Всього на цей час вироблено біля  400 000 курсових доз, які використані  в медичній практиці.

        Методичне супроводження пектинопрофілактики спрямоване як на конкретні контингенти працюючих (професійний контакт з важкими металами, іншими  потенційно токсичними речовинами), так і на групи ризику (вагітні жінки, діти). Методика використання та дозування описана в інформаційному листі, який додається до кожної упаковки препарату згідно з діючими нормативними документами. Протипоказань для використання препарату немає (особиста чутливість), поєднання з препаратами іншої спрямованості допускається.

        Зазначимо, що пектинопрофілактику на виробництві доцільно проводити з використанням саме препаратів у таблетованій або дражованій формах, що дозволяє забезпечити передбачену в законодавчих положеннях щоденну норму споживання пектину на виробництві. Вміст пектину у соках (у т.ч. соках з м’якістю) не нормується, асортимент пектиновмісних  харчових продуктів бідний,  вміст пектину у них невеликий, а реалізація          необхідної курсової дози мармеладом чи зефіром вочевидь недоцільна (щоденна норма мармеладу, в перерахунку на вміст пектину буде надзвичайно великою).Особливо зазначимо,що   кількість вітамінів у застосованному вітамінному комплексі  обрана так,що добова доза пектину для дорослої людини  (3г, або 12 табл/драже)   містить половину добовоі дози обраних вітамінів. 

             Таким  чином, одержані нами на протязі кількох років результати впевнено свідчать про можливість суттєвого зниження техногенних навантажень, викликаних  контактом  (профессійним — працівників на виробництві,  або екологічними негараздами певного регіону проживання мешканців) зі сполуками важких металів, радіоактивними речовинами та іншими хімічними потенційно токсичними речовинами (дивись додатки).

Ваш отзыв

Внимание: Комментарии модерируются, и это может вызвать задержку их публикации. Отправлять комментарий заново не требуется.